Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Żyrardów w roli eksperta

W dniach 5-7 lipca, w Łodzi, odbyły się warsztaty zatytułowane „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele dwudziestu miast, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz trzech miast realizujących projekty pilotażowe. Miasto Żyrardów, będące jednym z liderów modelowej rewitalizacji, reprezentowane było przez Jacka Grzonkowskiego, Dyrektora Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ oraz Marię Badeńską-Stapp, Miejskiego Konserwatora Zabytków, która wystąpiła także w roli prelegenta i eksperta.

Celem warsztatów było nawiązanie bezpośredniej współpracy między przedstawicielami miast podejmujących w swoich projektach zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego, a także poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji.

W ciągu trzech warsztatowych dni rozmawiano m.in. o tym jak zarządzać dziedzictwem kulturowym, by optymalnie wykorzystać jego potencjał, a także o dostępnych aktualnie źródłach finansowania jego ochrony i promocji. Wiele miejsca poświęcono także wymianie doświadczeń dotyczących dobrych i złych praktyk w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych do nowych funkcji z poszanowaniem wartości historycznych, architektonicznych i symbolicznych zabytku oraz krajobrazu kulturowego.

Warsztaty zorganizowane zostały na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Instytut Rozwoju Miast we współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Urzędem Miasta Łodzi oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków w Żyrardowie.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.