Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne Gminnego Programu Rewitalizacji

Już w najbliższy poniedziałek, 30 listopada, zapraszamy na spotkanie informacyjne dla interesariuszy w formie zdalnej w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2030 (GPR). Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem platformy ZOOM w godz. 17.00 – 19.00.

Tematem spotkania będzie omówienie głównych założeń projektu GPR oraz dyskusja i zgłaszanie uwag do dokumentu przez uczestników spotkania.

Projekt GPR (w tym formularz uwag) dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa.

Konsultacje społeczne dokumentu trwają do 20 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do aktywnego udziału!

Dostęp

Zoom Meeting
Meeting ID: 581 676 8590
Passcode: 2020

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.