Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Zabieramy opinie na temat obszaru rewitalizacji

Szanowni Mieszkańcy,

Powodzenie kompleksowej polityki rewitalizacyjnej w Żyrardowie wymaga ciągłego zaangażowania wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i jednostek miejskich. W naszym mieście szerokie i skrupulatne podejście do tej tematyki jest możliwe dzięki udziałowi Żyrardowa w konkursie Modelowej Rewitalizacji Miast, w ramach którego realizowany jest projekt „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”.

Obecnie rozpoczynamy kolejny etap prac, który służyć będzie pogłębieniu wiedzy na temat wyznaczonego obszaru rewitalizacji i odpowiedzi na pytania jakie są przyczyny negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji oraz jaka jest skala potrzeb rewitalizacyjnych. Ułatwi to znalezienie sposobów wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego.

Od 19 października 2018 r. przeprowadzone zostaną:

  • Badanie ankietowe skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji,
  • Badanie ankietowe do przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji,
  • Wywiady grupowe,
  • Wywiady indywidualne,
  • Mobilne punkty konsultacyjne,
  • Spacery badawcze.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktywne uczestnictwo w zaplanowanych badaniach. Ich przeprowadzenie jest niezbędne w celu poznania Państwa opinii na temat obszaru rewitalizacji.

Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację badań jest konsorcjum firm w składzie: EU-CONSULT sp. z o.o. oraz Utila sp. z o.o.

Dodatkowych Informacji na temat przedmiotowego badania udzielają:

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.