Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Wybrano Zespół ds. rewitalizacji

W dniu 31 lipca Prezydent Miasta Żyrardowa powołał siedemnastoosobowy Zespół ds. rewitalizacji reprezentowany m.in. przez mieszkańców miasta, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, grup wyznaniowych, organizacji pozarządowych i instytucji lokalnych oraz pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa. Wybrani w drodze rekrutacji członkowie będą stanowili forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny działań rewitalizacyjnych. Ponadto Zespół będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta włączając się tym samym w proces zarządzania Programem Rewitalizacji Miasta Żyrardowa.

Poniżej zamieszczamy link do zarządzenia, w którym znajdziecie listę osób zakwalifikowanych do Zespołu ds. rewitalizacji:
http://www.bip.zyrardow.pl/plik,19106,zarzadzenie-nr-152-2017.pdf

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.