Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Wspólnie projektujemy przestrzeń podwórka

Pod koniec 2019 roku planowana jest inwestycja dot. zagospodarowania podwórka przy ul. Strażackiej. O jego wyglądzie zadecydują mieszkańcy tego terenu. Miasto Żyrardów na ten cel pozyskało 50 000,00 zł w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Późnym popołudniem w środę, 27 marca 2019 r., w świetlicy środowiskowej odbyło się spotkanie z mieszkańcami i innymi użytkownikami korzystającymi z podwórka przy ul. Strażackiej. Uczestnicy zapoznali się z koncepcjami, makietami stworzonymi przez podopiecznych świetlicy. Następnie przybliżono sytuację prawno-administracyjną podwórka, aby mieszkańcy mieli świadomość ograniczeń narzuconych na projektantów.

W kolejnej części spotkania uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, a moderatorem był architekt odpowiedzialny za stworzenie ostatecznej koncepcji i dokumentacji zagospodarowania podwórka. Każda z grup miała do zaprojektowania na mapie elementy, które powinny się znaleźć na podwórku dot. m.in. bezpieczeństwa, czystości, zieleni, czy rekreacji. Po wypracowaniu koncepcji poszczególne grupy przedstawiały swoje pomysły, które były poddawane dyskusji.

W konsekwencji wypracowano wspólne cele użytkowników podwórka przy ul. Strażackiej. Wszyscy byli zgodni, że przestrzeń ta powinna być ogrodzona i należy wyraźnie rozdzielić funkcję rekreacyjno-wypoczynkową od miejsca postoju samochodów. Ponadto, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców niezbędne jest doświetlenie podwórka, a także warto zastanowić się nad monitoringiem. Największym problemem dla mieszkańców tego terenu okazały się kontenery na odpady. Ich usytuowanie na środku podwórka, bez zamykanej wiaty, powoduje wyrzucanie odpadów przez osoby nieupoważnione do tego, a niekiedy również ich podpalenia. W związku z tym mieszkańcy postulowali o lokalizacje pergoli śmietnikowej zlicowanej z ogrodzeniem od ul. Strażackiej.

Po przeprowadzonych warsztatach i spotkaniu architekt, biorąc pod uwagę zgłaszane potrzeby, stworzy koncepcję. Będzie ona ponownie poddana opinii mieszkańców, podopiecznych świetlicy, a także innych użytkowników tej przestrzeni.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.