Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Wspólnie projektujemy podwórko

W rezultacie marcowych warsztatów urbanistycznych z podopiecznymi Świetlicy (przy ul. Waryńskiego 25) oraz spotkań z mieszkańcami sąsiednich budynków, opracowano koncepcję i wizualizację zagospodarowania podwórka przy ul. Waryńskiego i Strażackiej.

Za nami również spotkanie konsultacyjne z użytkownikami podwórka, na którym zaprezentowano przygotowane wizualizacje. Moderatorami spotkania byli architekci, którzy w środowe popołudnie, 7 sierpnia br., przedstawili i omówili opracowaną koncepcję. Serdecznie dziękujemy za Państwa udział, zaangażowanie i wiele pozytywnych opinii.

Teraz wszystkich Państwa zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania ewentualnych uwag na formularzu w terminie 7 dni tj. do dnia 26.08.2019 r. na adres mailowy: rewitalizacja@zyrardow.pl lub bezpośrednio w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, które umożliwi miastu ogłoszenie zamówienia i wybór wykonawcy. W pierwszym etapie prac zaplanowano wykonanie ogrodzenia terenu i wybudowanie wiaty śmietnikowej. Miasto Żyrardów na ten cel pozyskało 50 000,00 zł w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Pliki do pobrania

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.