Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Włącz się do dyskusji na temat obszaru rewitalizacji

Zapraszamy do udziału w geoankiecie, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji przeanalizowane zostały dane dotyczące sfery społecznej i gospodarczej, takie jak: bezrobocie, ubóstwo, bezpieczeństwo, edukacja, udział w życiu publicznym i kulturalnym, demografia oraz przedsiębiorczość. Tam, gdzie następowało największe nawarstwienie problemów wyznaczono obszar zdegradowany w sferze społecznej i gospodarczej. Następnie określone zostały problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Koncentracja negatywnych zjawisk w poszczególnych sferach pozwoliła na określenie obszaru rewitalizacji. Szczegółowa diagnoza dostępna jest w zakładce Baza wiedzy – Analizy.

Zachęcamy do wyrażenia opinii o proponowanym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Geoankieta stanowi połączenie ankiety i interaktywnej mapy, na której można zaznaczać odpowiedzi na poszczególne pytania wskazując konkretne miejsca czy budynki. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 15 minut.

Geoankieta jest dostępna do 16 sierpnia br. na stronie http://rewitalizujemyzyrardow.pl

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.