Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Wizyta studyjna w Dąbrowie Górniczej

W dniu 23 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna, już trzecia, wizyta studyjna w ramach projektu „Modelowej Rewitalizacji Miast”. Tym razem żyrardowska delegacja miała okazję poznać podejmowane działania rewitalizacyjne w Dąbrowie Górniczej, które przedstawił uczestnikom gospodarz spotkania, Piotr Drygała, Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta.

Wizyta rozpoczęła się w Centrum Aktywności Obywatelskiej, w którym mieści się Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej oraz siedziby najaktywniejszych organizacji pozarządowych działających na terenie Dąbrowy Górniczej. Jest to miejsce współpracy i dialogu sektora rządowego i pozarządowego m.in. w ramach podejmowanych działań odnowy miasta.

W celu przybliżenia uczestnikom uwarunkowań miasta w zakresie prowadzenia odnowy tkanki zdegradowanej oraz podejmowanych już przedsięwzięć przedstawiono prezentację poświęconą projektowi pn. Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Projekt ten, podobnie jak w Żyrardowie, realizowany jest w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacji Miast”. Gospodarz spotkania zwrócił uwagę, że w Dąbrowie Górniczej głównym problemem jest brak przestrzeni miejskiej będącej śródmieściem w odczuciu mieszkańców. Problem ten generuje kolejne związane m.in. z brakiem poczucia tożsamości miasta czy patriotyzmem lokalnym. W celu wykreowania przestrzeni będącej „śródmieściem” Dąbrowy Górniczej przeprowadzono badania terenowe, wywiady, a także zaangażowano NGO’s do przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie. Prace nad identyfikacją takiej przestrzeni są niezmiernie praco- i czasochłonne. Ponadto w prezentacji podjęto również inne wątki dotyczące: działań projektowych i ich relacji z zadaniami inwestycyjnymi, roli mieszkańców i sektora obywatelskiego w projekcie oraz budżecie partycypacyjnym jako narzędziu służącym budowaniu dialogu.

Następnie delegacja została zaproszona na spacer po Priorytetowym Obszarze Rewitalizacji CENTRUM, w ramach którego omówiono i przedstawiono kluczowe przestrzenie dla projektu m.in. obszar byłej Fabryki DEFUM, Plac Wolności i Pałac Kultury Zagłębia oraz ul. 3 go Maja. Wszystkie wcześniej wymienione obiekty w ramach przebudowy strefy centralnej mają stać się spójnym układem urbanistycznym sprzyjającym przemieszczaniu się ludzi pieszo lub za pomocą rowerów, a także przyczynić się do podniesienia jakości życia w mieście. Dodatkowo w tę przestrzeń mają zostać wprowadzone nowe funkcje, które podniosłyby atrakcyjność gospodarczą obszaru i przyciągnęły mieszkańców. Powodzenie założenia zależne jest od realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, projektu Modelowej Rewitalizacji Miast, a także polityki przestrzennej miasta.

Budynki dawnej Fabryki Obrabiarek Ponar-DEFUM mają zostać zmodernizowane i zaadaptowane pod nowe funkcje, które zostaną określone na podstawie przeprowadzonych badań. Kolejnym priorytetowym obiektem jest przestrzeń pomiędzy obszarem poprzemysłowym a Pałacem Kultury Zagłębia, na której mają odbywać się imprezy plenerowe, a w okresie letnim dodatkowo funkcjonować ogródki gastronomiczne. Następnie planowana jest przebudowa głównej arterii komunikacyjnej miasta w celu połączenia Placu Wolności i Pałacu Kultury Zagłębia z ul. 3 Maja – pełniącą funkcję handlową.

W ramach projektu na ul. 3 Maja powstała eksperymentalna koncepcja „Żywej ulicy”, czyli tymczasowe ustawianie mebli miejskich wraz z zielenią, tak aby mieszkańcy mogli ocenić kilka wariantów. Celem jest pokazanie mieszkańcom w jaki sposób może zostać podniesiona jakość przestrzeni zarówno w kontekście przestrzennym, wizualnym, jak i rekreacyjnym, wypoczynkowym i gospodarczym.

Na zakończenie wizyty żyrardowska delegacja odwiedziła Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA III, które jest przykładem rekultywacji kopalni odkrywkowej. Obszar pokopalniany został zagospodarowany na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W ramach przekształceń powstał zbiornik wodny wraz z infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.