Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Warsztaty urbanistyczne z dziećmi

Dzieci spędzające czas wolny w świetlicy środowiskowej przy ul. Waryńskiego 25 zaprojektowały swoje wymarzone podwórko podczas warsztatów urbanistycznych. To inicjatywa pracowników Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa, mająca na celu angażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji, w tym również przestrzeni sąsiedzkich. Podczas warsztatów powstały koncepcje zagospodarowania podwórka przy ul. Strażackiej. Miasto Żyrardów pozyskało na jego remont 50 000,00 zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast.

Podwórka są istotnym elementem przestrzeni miasta, ponieważ to na nich koncentruje się przede wszystkim życie mieszkańców. Dzięki zadbanej zieleni, placom zabaw, wydzielonym parkingom i miejscom składowania odpadów lokatorzy budynków mają szansę na zaaranżowanie miejsca pod swoje potrzeby.

Makieta

Uczestnicy warsztatów jednogłośnie stwierdzili, że podwórko przy ul. Strażackiej wymaga przekształceń. Oprócz braku niezbędnych elementów – służących do dobrej zabawy, dzieci zwracały uwagę na pojawianie się w przestrzeni osób nie zamieszkujących na tym terenie, zanieczyszczanie zieleni oraz nierówny i nieutwardzony teren.

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy pięcioosobowe grupy projektowe. Każda z nich miała wypracować koncepcję zagospodarowania podwórka za pomocą przyborów plastycznych na podkładzie, takich jak: farby, flamastry, kolorowe patyczki, drewniane kostki, druciki. Wszystkie wykonane makiety zakładały diametralną „metamorfozę” przestrzeni, oczywiście w odmienny sposób. Należy podkreślić, że każda makieta pokazywała oryginalny, innowacyjny i ciekawy sposób zaaranżowania podwórka.

Makieta

Warsztaty zakończyły się zaprezentowaniem stworzonych makiet, z którego wywnioskowano, że prace posiadają wspólne elementy. Każda koncepcja zakładała wykreowanie miejsca do spędzania wolnego czasu, założenia ogródka warzywnego i kwiatowego oraz wydzielenie miejsc parkingowych.

Z propozycjami podopiecznych świetlicy będzie można zapoznać się na spotkaniu, które odbędzie się w środę, 27 marca br., o godzinie 18.00, w świetlicy przy ul. Waryńskiego 25. Katalog propozycji nie został zamknięty, w związku z tym liczymy na opinię i pomysły innych użytkowników podwórka przy ul. Strażackiej.

Serdecznie zapraszamy!

Makieta

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.