Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Szkolenie dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych inwestorów, organizacji pozarządowych

W związku z realizacją projektu pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu z zakresu rewitalizacji, które odbędzie się 29 marca br. w Resursie przy ul. 1go Maja 45.

Temat rewitalizacji stanowi obecnie jedno z priorytetowych zagadnień polskiego rządu, jak i samorządów. Ustawa o rewitalizacji określiła ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce i uporządkowała pojmowanie tego zagadnienia. Regulacje zawarte w ustawie mają zachęcać samorządy do sprawnego prowadzenia tego procesu. Rewitalizacja nie powinna być postrzegana jedynie jako remont, modernizacja czy odbudowa, powinna uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Powinien to być proces dobrze zaplanowany kompleksowy i wielowymiarowy, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze zdegradowanym. Działania w ramach procesu powinny integrować lokalną społeczność poprzez dopasowane do danego miejsca działania aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne.

Jednym z istotniejszych elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących gminnych programów rewitalizacji (GPR). Rolą GPR-ów powinno być wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia. Będą one stanowiły podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji zapewniające kompleksowość oraz realizację działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną, a także realizowanych przez nią samą.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 marca br. w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ, Plac Jana Pawła II nr 2, 1 piętro.

Formularz zgłoszeniowyZakres szkolenia

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.