Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Spotkanie informacyjne w formie zdalnej dot. SSR

Od 20 listopada 2020 r. trwają konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które zakończą się 22 grudnia 2020 r. Będzie to okazja do zapoznania się z instrumentem pomocnym we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych i zasadami skorzystania z niego. Powołanie Specjalnej Strefy Rewitalizacji umożliwi uruchomienie ważnego strumienia środków dotacyjnych z budżetu gminy wspierającego prywatne inwestycje remontowe. Konsultacje mają na celu poznanie Państwa zdania na ten temat i zebranie ewentualnych uwag do zapisów projektu uchwały.

Pierwsze spotkanie w sprawie ustanowienia SSR odbędzie się w najbliższy wtorek, 1 grudnia 2020 r., z wykorzystaniem platformy ZOOM w godz. 16.00-18.00

Program spotkania

godz. 16:00 – 16:20 Omówienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji – Jacek Grzonkowski, Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju
godz. 16:20-18:00 Dyskusja, zbieranie uwag.

Dostęp

Zoom Meeting
Meeting ID: 581 676 8590
Passcode: 2020

Projekt Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.