Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza nabór do Zespołu ds. Rewitalizacji

Trwa nabór do Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Żyrardowa, w związku z tym zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w rewitalizacji naszego miasta oraz mieć wpływ na podejmowane działania oraz kierunki zmian w obszarze objętym Programem Rewitalizacji.

Zachęcamy do składania swoich kandydatur wszystkich mieszkańców Miasta Żyrardowa oraz przedstawicieli z obszaru rewitalizacji m.in.: przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, samorządów mieszkańców, grup wyznaniowych, organizacji pozarządowej i instytucji lokalnych.

  • Zgłoszenie kandydatów do Zespołu należy złożyć do 04 maja 2017 roku na formularzu zgłoszeniowym dostępnym poniżej.
  • Zgłoszenia są przyjmowane drogą tradycyjną na adres pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów lub drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@zyrardow.pl.
  • Informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa w godzinach pracy Urzędu lub pod nr telefonu 46 858 15 70/02.

Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.