Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Ponad sto tysięcy złotych na działania społeczne w obszarze rewitalizacji!

Przez najbliższe 3 miesiące 9 organizacji pozarządowych realizować będzie działania społeczne skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Oferty złożone zostały w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent Miasta Żyrardowa podpisał 13 umów na łączną kwotę dofinansowania 125 tys. zł. Dzięki środkom z budżetu miasta przeprowadzonych zostanie szereg atrakcyjnych i bardzo różnorodnych działań. Z oferty skorzystać będą mogli zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Organizacje zaplanowały m.in. warsztaty teatralne, plastyczne, taneczne, a także zabawy animacyjno-sportowe czy „podwórkową” pracę środowiskową.

Poszczególne działania będziemy na bieżąco zapowiadać i relacjonować na facebookowym profilu Rewitalizujemy Żyrardów.

Poniżej prezentujemy wykaz ofert zatwierdzonych do realizacji.

Lp.Nazw zadania / Nazwa organizacjiKwota dotacji
1Rewitalizacja tańcem – aktywizacja taneczna osób dorosłych
Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca Mash Art
10.000,00 zł
2Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży
Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca Mash Art
10.000,00 zł
3Mój Żyrardów – śladami Pawła Hulki Laskowskiego, Żyrardów Pawła Hulki Laskowskiego
Stowarzyszenie „Świetlik“ w Żyrardowie
10.000,00 zł
4Indywidualne treningi bokserskie
Sportowy Żyrardów
10.000,00 zł
5Muzyczny Żyrardów
Fundacja Pięknie Żyć
10.000,00 zł
6Apetyt na życie
Fundacja Pięknie Żyć
10.000,00 zł
7Niepodległa łączy
Fundacja Gwiazd
10.000,00 zł
8Podwórkowe kolędowanie
Fundacja Gwiazd
10.000,00 zł
9Reintegracja mieszkańców
Stowarzyszenie Sport Life
10.000,00 zł
10Integracja mieszkańców
Stowarzyszenie Sport Life
10.000,00 zł
114 Pory Roku Żyrardowa – działania performatywne w obszarze rewitalizacji
Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Krzywy Teatr
10.000,00 zł
12Szkoła animatora podwórkowego
Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY“
10.000,00 zł
13Pierwsza pomoc dla Przedszkola nr 9
Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
5.000,00 zł
125.000,00 zł

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.