Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Podsumowanie spotkania o środowisku

W sobotę, 30 marca 2019 r., zaproszono mieszkańców, przedstawicieli przedsiębiorców i NGO’s do wspólnej rozmowy o terenach zieleni, środowisku przyrodniczym i zachodzących w nim zmianach na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Wydarzenie „Porozmawiajmy o zieleni” składało się z dwóch części – spaceru z przewodnikiem i spotkania wraz z warsztatami.

W Galerii Kręgielnia, przed XIX-wieczną mapą Żyrardowa, spacerowicze dowiedzieli się od przewodnika o możliwościach spędzania czasu wolnego, modzie i rozwoju terenów zieleni w przemysłowym mieście. Następnie rozpoczęła się zasadnicza część spaceru, obejmująca park Dittricha, ul. Nowy Świat i Limanowskiego oraz teren nad Górnym Stawem. Podczas oprowadzania przewodnik mówił o pierwotnej funkcji terenów zieleni i ekosystemu wodnego, wplatając w opowieść krążące legendy i przesądy. Opowiadając następnie o zmianach i obecnym wpływie tych terenów na przestrzeń miejską.

Po spacerze zaproszono uczestników do udziału w spotkaniu, które było połączone z warsztatami z recyklingu. Spotkanie zostało przeprowadzone w formule World Cafe, która cechuje się mniej formalnym charakterem. Mieszkańcy zostali podzieleni na trzy grupy i każda z nich mogła wypowiedzieć się w kwestiach: zanieczyszczenie powietrza i hałasu; zanieczyszczenia wody i odpadów oraz stanu zieleni. Na przygotowanych mapach uczestnicy zaznaczali problemy i pozytywne elementy we wcześniej wspomnianych zagadnieniach. Niestety wskazano zdecydowanie „negatywnych” zjawisk niż „pozytywnych”. Świadczy to o występowaniu wielu problemów w sferze środowiskowej w centralnej strefie miasta.

Równolegle odbywały się warsztaty recyklingowe, podczas których dzieci mogły wykonać prace plastyczne z surowców wtórnych lub posadzić bratki i inne rośliny.

Zebrane dane posłużą także do opracowania szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa w sferze środowiskowej.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.