Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W Resursie, 22 października, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Wybrani w naborze członkowie otrzymali z rąk prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego nominacje na pierwszą kadencję, która trwać będzie do 2025 roku. Komitet Rewitalizacji będzie odgrywał istotną rolę w zarządzaniu procesem rewitalizacji w naszym mieście. Stanowić będzie forum współpracy i dialogu (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Ponad sto tysięcy złotych na działania społeczne w obszarze rewitalizacji!

Przez najbliższe 3 miesiące 9 organizacji pozarządowych realizować będzie działania społeczne skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Oferty złożone zostały w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent Miasta Żyrardowa podpisał 13 umów na łączną kwotę dofinansowania 125 tys. zł. Dzięki środkom z budżetu miasta przeprowadzonych (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Członkowie Komitetu Rewitalizacji w Żyrardowie wybrani!

Miło nam poinformować, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji na pierwszą kadencję, tj. do końca 2025 r., wyłoniono łącznie 18-stu przedstawicieli różnych środowisk, w tym mieszkańców, organizacji pozarządowych czy właścicieli nieruchomości. Komitet będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz będzie pełnił funkcję (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.