Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

O rewitalizacji w Wałbrzychu

W grudniu 2018 roku odbyła się dwudniowa wizyta studyjna do Wałbrzycha w ramach projektu „Modelowej Rewitalizacji Miast”. Dawne miasto wojewódzkie charakteryzuje się górzystym ukształtowaniem terenu, a w przestrzeni miasta można znaleźć tereny i obiekty pokopalniane. Pomimo znaczących różnic między Wałbrzychem, a Żyrardowem to przedstawiciele obu miast znaleźli wspólną płaszczyznę w zakresie odnowy miast. Celem spotkania była przede wszystkim wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w rewitalizacji.

W dniu 10. grudnia wizyta rozpoczęła się w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. W pierwszej części spotkania Urbanista Miejski przedstawił postrzeganie działań rewitalizacyjnych przez pryzmat lokalnej polityki przestrzennej. W związku z tym zaprezentował koncepcje urbanistyczne dla wskazanych podobszarów rewitalizacji, a także wytyczne konserwatorskich dla obszaru rewitalizacji w Wałbrzychu. Następnie delegacja żyrardowska miała możliwość zapoznania się z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji oraz działaniami rewitalizacyjnymi prowadzącymi wspólnie ze społecznością lokalną (wałbrzyskie mikrogranty). Podjęto tematy dotyczące partycypacji w rewitalizacji, roli partnerstw lokalnych, współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

O rewitalizacji w Wałbrzychu

Późnym popołudniem odbył się spacer historyczny z przewodnikiem. Delegacja odwiedziła najważniejsze obiekty dla lokalnej społeczności, tj. bazylikę mniejszą, rynek czy Ratusz. Spacer zakończył się na jednym z podobszarów rewitalizacji, gdzie uczestnicy mieli możliwość skonfrontowania przedstawionych wcześniej koncepcji urbanistycznych ze stanem obecnym.

O rewitalizacji w Wałbrzychu

Drugiego dnia delegacja z Żyrardowa miała okazję zwiedzenia strategicznych obiektów historycznych i kulturalnych w mieście Wałbrzych tj. Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki oraz Zamku Książ wraz z podziemiami. Są one ważne dla rozwoju gospodarczego, turystycznego i społecznego miasta.

Doświadczenia Wałbrzycha zostaną wykorzystane przez nasze miasto m.in. w zakresie planowanych w 2019 roku mikrograntów na realizację inicjatyw społecznych na obszarze rewitalizacji.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.