Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Modelowa rewitalizacja Żyrardowa

W związku z realizowanym przez Miasto Żyrardów projektem pn. „Rewitalizacja miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” 27 stycznia br. odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju pod przewodnictwem Przemysława Derwicha – Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych, a także opiekunowie projektu z Instytutu Rozwoju Miast: Edyta Masierek oraz Joanna Porębska i Paulina Sikorska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Miasto Żyrardów reprezentował Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński, jego Zastępca Lucjan Krzysztof Chrzanowski, pracownicy Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ oraz Maria Badeńska – Stapp Miejski Konserwator Zabytków.

Spotkanie poświęcone było omówieniu aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Ministerstwo Rozwoju w sposób szczególny przygląda się działaniom Miasta w zakresie programowania i przygotowania działań rewitalizacyjnych, z uwagi na realizację w/w projektu. Niezwykle istotne jest to, aby program rewitalizacji przygotowany przez Miasto Żyrardów był dokumentem wysokiej jakości, gwarantującym powodzenie procesu rewitalizacji w gminie, jak i stanowiącym „dobry przykład” dla innych gmin w Polsce.

Druga część wizyty dotyczyła m.in. omówieniu zadań jakie stoją przed miastem z punktu widzenia tworzenia modelowych rozwiązań oraz oceny wpływu realizacji projektu na sytuację w mieście. Goście mieli okazję poznać centrum Żyrardowa – stanowiące część obszaru rewitalizacji, zapoznając się z działaniami podjętymi na tym terenie na przestrzeni ostatnich lat.

W 2016 r. Miasto Żyrardów pozyskało ponad 1,6 mln zł na projekt w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Celem konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.