Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Konkurs ofert na działania społeczne w obszarze rewitalizacji

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił II edycję konkursu ofert w zakresie rewitalizacji dla organizacji pozarządowych. Celem konkursu jest umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz innych mieszkańców i lokalnych wspólnot z obszaru rewitalizacji Żyrardowa.

Istotnym elementem decydującym o powodzeniu działań rewitalizacyjnych w mieście jest włączenie i zaangażowanie mieszkańców w życie miasta. Wobec tego pozytywnie zostaną rozpatrzone oferty, które:

  • będą aktywizowały lokalną społeczność wokół jej potrzeb, deficytów, problemów,
  • zapewnią współdziałanie mieszkańców,
  • jasno określą cel, działania i rezultaty,
  • uzyskają poparcie min. 10 mieszkańców obszaru rewitalizacji,
  • nie będą miały charakteru komercyjnego.

Zwracamy uwagę na to, że działania nie mogą mieć charakteru jednorazowego zdarzenia. Realizatorzy powinni zaplanować szerszą współpracę z lokalną społecznością obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa, która ma nieść za sobą trwałą, widoczną zmianę w środowisku lokalnym (np. organizacja cyklu warsztatów, stworzenie ogrodu społecznościowego). Pojedyncze zdarzenia mogą być tylko jednym z elementów projektu.

W tym roku przeznaczono pulę 125 000,00 zł. Jedna organizacja pozarządowa może ubiegać się maksymalnie o wsparcie 3 projektów, każdy o wartości dofinansowania od 500,00 zł do 12 500,00 zł. Zaplanowane działania muszą zostać zorganizowane od 1 kwietnia do 16 października 2020 roku.

Oferty można składać do 6 marca 2020 r. za pośrednictwem urzędu pocztowego albo osobiście w Urzędzie Miasta Żyrardowa.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie dostępna jest na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Tablica ogłoszeń / Otwarte konkursy ofert.

Kontakt z nami:
Wydział Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ
pl. Jana Pawła II nr 2 (pok. nr 3)
96-300 Żyrardów
tel. 46 858 15 70
e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.