Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Komitet rewitalizacji – nabór uzupełniający

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek oraz kandydatów do żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji w ramach naboru uzupełniającego w następujących kategoriach:

  • 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa (w szczególności rzemieślników);
  • co najwyżej 2 przedstawicieli zgłaszanych za pomocą „Zgłoszenia” przez właściwe podmioty organów władzy publicznej oraz podmioty inne niż organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Nabór będzie trwał od 30 września do 7 października 2021 roku. Celem naboru uzupełniającego jest wyłonienie przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji do pracy w Komitecie Rewitalizacji pierwszej kadencji (tj. do końca 2025 r.), w kategoriach, które w ramach pierwszego naboru nie posiadają reprezentacji.

Zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy lub dokonanie zgłoszenia poprzez właściwą instytucję. Szczegółowe informacje na temat naboru i niezbędne do wypełnienia dokumenty dostępne są na stronie BIP.

Komórka organizacyjna odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru jest Wydział Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa, tel. 46 858 15 02, tel. 46 858 15 70, e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl.

Pliki do pobrania

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.