Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Jak pozyskać środki na rozwój firm i organizacji pozarządowych?

Z myślą o żyrardowskich przedsiębiorcach i organizacjach pozarządowych Urząd Miasta Żyrardowa organizuje spotkania, podczas których zaprezentowane zostaną zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Przedsiębiorcy mają szanse pozyskać środki na wsparcie rozwoju działalności gospodarczej czy poprawę warunków technicznych obiektu, natomiast organizacje pozarządowe na rozwój organizacji i działania podejmowane zgodnie ze statutem.

Spotkania odbędą się w poniedziałek, 30 września br., w Resursie (ul. 1-go Maja 45). Przedsiębiorców zapraszamy na godz. 16.30, przedstawicieli organizacji pozarządowych – na godz. 18.30.

Należy podkreślić, że powodzenie kompleksowej polityki rewitalizacyjnej w Żyrardowie wymaga ciągłego zaangażowania różnych grup społecznych, w tym również przedsiębiorców. W naszym mieście szerokie i skrupulatne podejście do tej tematyki jest możliwe dzięki udziałowi Żyrardowa w konkursie Modelowej Rewitalizacji Miast, w ramach którego realizowany jest projekt „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.