Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Działania rewitalizacyjne podejmowane przez NGO’s

Rozstrzygnięto konkurs ofert na zadanie publiczne w obszarze rewitalizacji dla NGO’s. Udział mogła wziąć każda organizacja pozarządowa, składając od jednej do trzech ofert. Przy ocenie zwracano uwagę na cykliczność zaproponowanych działań. Jednorazowe wydarzenia mogły być tylko jednym z elementów projektu. Dodatkowo celem uzyskania dotacji realizatorzy musieli zaplanować szerszą współpracę z lokalną społecznością obszaru rewitalizacji.

Miasto Żyrardów, w 2020 roku, w drugiej edycji konkursu ofert w zakresie rewitalizacji dla organizacji pozarządowych przeznaczyło 125 tys. zł. Dofinansowanie dla projektów przewidziano w wysokości od 500 zł do 12 500 zł. Każda organizacja mogła złożyć maksymalnie trzy oferty.

W terminie wpłynęło 21 ofert złożonych przez 11 organizacji pozarządowych. Po ocenie formalnej, nie podlegającej uzupełnieniu, zostały odrzucone 4 oferty. Ocenie merytorycznej poddano 17 projektów. W rezultacie dofinansowanie otrzymało 13 projektów, złożonych przez 7 organizacji pozarządowych. Pozostałe 4 nie uzyskały wymaganej liczby punktów, aby dostać wsparcie na zaproponowane działania.

Lp.Nazwa organizacjiNazwa projektuKwota dotacji (PLN)
1.Stowarzyszenie „Żyrardów Nosi”Super Rodzice9996,00
2.Stowarzyszenie „Żyrardów Nosi”Strefy Małego Człowieka9999,00
3.Stowarzyszenie „Żyrardów Nosi”Mamy Czas8328,00
4.Stowarzyszenie OtwórzDźwięki do obrazu4797,00
5.Stowarzyszenie OtwórzKettle na trawie8260,00
6.Stowarzyszenie „Świetlik”Od miłości do mądrości – warsztaty umiejętności wychowawczych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa3900,00
7.Stowarzyszenie „Świetlik”Żyrardowskie inspiracje na cztery ręce9600,00
8.Stowarzyszenie „Świetlik”Rozegrajmy to razem7680,00
9.Fundacja Kobieta w RozwojuSiła i piękno seniorek z Żyrardowa12500,00
10.Fundacja GwiazdGwiazdy i Gwiazdeczki12470,00
11.Fundacja pięknie żyćWzmocnij swój głos – warsztaty dla seniorów12470,00
12.Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz PoliżSzpularnia. Żyrardowskie Archiwum Historii Mówionej12500,00
13.Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz PoliżSzpularnia. Nowe interpretacje historycznych dzieł i koncert dla mieszkańców Żyrardowa12500,00
125000,00
Lista projektów, które otrzymały wsparcie Miasta Żyrardowa

Projekty, które uzyskały dotację mają zróżnicowaną tematykę i są kierowane do różnych grup wiekowych i społecznych m.in. seniorów, rodziców i dzieci. Część z działań zakłada międzypokoleniową współpracę mieszkańców obszaru rewitalizacji. Niektóre kierowane są tylko do najmłodszych np. warsztaty plastyczne lub seniorów np. warsztaty muzyczne. Żyrardowskie organizacje pozarządowe nie zapomniały również o trudach dnia codziennego. W ofercie pojawią się szkolenia i spotkania dla rodziców, celem wsparcia metod wychowawczych.

Pierwotnie zaplanowano, że działania można będzie realizować od 1 kwietnia 2020 r. do 16 października 2020 r. Niestety, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa (Covid-19) poszczególne inicjatywy rozpoczną się z opóźnieniem. Celem uzyskania szczegółowych informacji o rozpoczynających się działaniach zapraszamy do śledzenia naszego profilu na facebooku Rewitalizujemy Żyrardów.

Liczymy, że działania zaplanowane przez organizacje pozarządowe, na rzecz wsparcia procesu rewitalizacji w mieście, rozpoczną się w najbliższym czasie.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.