Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Działania NGO’s dla rewitalizacji miasta

Miasto Żyrardów przeznaczyło 175 tys. zł, w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast, na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych. W konsekwencji na złożone projekty rozdysponowano kwotę 123 763,00 zł, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji i dla jego mieszkańców.

Zakładane działania przez organizacje pozarządowe nie mogą mieć charakteru jednorazowego zdarzenia. Celem uzyskania dotacji realizatorzy musieli zaplanować szerszą współpracę z lokalną społecznością obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa, która ma nieść za sobą trwałą, widoczną zmianę w środowisku lokalnym. Niepowtarzalne zdarzenia mogą być tylko jednym z elementów projektu.

Jedna organizacja mogła ubiegać się maksymalnie o wsparcie 3 projektów, każdy o wartości dofinansowania od 500,00 zł do 12 500,00 zł. Mają one zostać zrealizowane od 10 kwietnia do 31 października 2019 roku. W konsekwencji dofinansowano 10 projektów złożonych przez 6 organizacji pozarządowych (tabela 1).

Lp.Nazwa organizacjiNazwa projektuKwota dotacji (PLN)
1.Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”Akademia Liderów Rewitalizacji12 500,00
2.Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”Utkany z miłości12 500,00
3.Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w ŻyrardowieMiędzypokoleniowa Rewitalizacja społeczna w standardzie 2.0 w zabytkowym centrum Żyrardowa11 763,00
4.Oratorium św. Jana Bosko„Podwórkowa FIFA Żyrardów” – inicjatywa na rzecz młodych mieszkańców z obszaru rewitalizacji miasta Żyrardowa12 500,00
5.Stowarzyszenie OtwórzSąsiadujMY12 000,00
6.Stowarzyszenie OtwórzFotograficzny warsztat ukrytych możliwości12 500,00
7.Stowarzyszenie „Świetlik”Od miłości do mądrości – warsztaty umiejętności wychowawczych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa12 500,00
8.Stowarzyszenie „Świetlik”Żyrardowskie inspiracje na cztery ręce12 500,00
9.Stowarzyszenie „Świetlik”Rozegrajmy to razem12 500,00
10.Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów im. Harcerzy Młodego Lasu, Chorągiew MazowieckaRewitalizacja społeczna Miasta Żyrardowa – harcerze jako lokalni liderzy12 500,00

Projekty, które uzyskały dotację mają zróżnicowaną tematykę. Część z nich skupiła się na ofercie dla najmłodszych mieszkańców obszaru rewitalizacji – zaplanowano gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne i kulturoznawcze. Niektóre projekty zakładają międzypokoleniową współpracę mieszkańców podczas warsztatów, czy wspólnego dbania o podwórka. Żyrardowskie organizacje pozarządowe nie zapomniały również o trudach dnia codziennego. W tym celu zostanie zrealizowany cykl warsztatowo-szkoleniowy dla rodziców. Liczymy, że we wszystkich działaniach zaplanowanych przez NGO’s, na rzecz wsparcia procesu rewitalizacji w mieście, wezmą Państwo chętnie udział.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.