Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Dostępne środki na zabytki

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił nabór o przyznanie dotacji w formie refundacji. Wnioski można składać do 30 czerwca br.

Refundacja obejmuje wykonane w latach 2017-2019 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.