Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Będzie kolejna inwestycja na terenie pofabrycznej „Centrali”

Po budowie ul. Nowy Świat i skweru inż. Srzednickiego, przyszedł czas na realizację kolejnej inwestycji w zabytkowym centrum miasta ze wsparciem Samorządu Województwa Mazowieckiego. Żyrardów otrzymał 2 mln zł dofinansowania na budowę ul. Lniarskiej z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Ulica Lniarska znajduje się na poprzemysłowym terenie dawnych zakładów lniarskich. Wraz z ulicami Hiellego i Nowy Świat stanowi część strategicznego ciągu komunikacyjnego w tym obszarze miasta. Inwestycja przyczyni się do poprawy funkcjonalności centralnej części Żyrardowa, a także usprawni ruch samochodowy i pieszy. Zadanie obejmie realizację jednego z przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zaplanowanych w GPR, pn. Modelowa ulica – przebudowa ulicy Lniarskiej.

Przypomnijmy, że koncepcja zagospodarowania ulicy, na podstawie której powstała dokumentacja techniczna, była szeroko konsultowana społecznie w ramach projektu Modelowa Rewitalizacja Miast. Odbywały się spacery badawcze i warsztaty, podczas których uczestnicy zgłaszali uwagi i propozycje. Ostateczny projekt zagospodarowania poprzemysłowej ulicy jest wynikiem konsensusu różnych grup interesariuszy tj.: mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i władz miasta. Realizację projektu, dzięki uspołecznionemu procesowi etapu projektowania, można zaliczyć jako modelową, dobrą praktykę.

Warto też podkreślić, że przebudowa ulicy Lniarskiej nie jest jedną z wielu inwestycji drogowych. Ze względu na lokalizację ulicy, inwestycja stanowić będzie kontynuację działań rewitalizacyjnych, mających na celu ożywienie społeczno–gospodarcze terenu dawnych zakładów lniarskich. Jej realizacja pozwoli na włączenie obszaru poprzemysłowego, położonego w centrum Żyrardowa,  w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta.

Zakres przebudowy ul. Lniarskiej obejmuje takie prace, jak: rozbiórka budowli nadziemnych z infrastrukturą w pasie drogowym, ciągi piesze, pieszo-jezdne i jezdne, fontanny, lampy stylizowane na kwiat lnu, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, park linowy, zieleń (drzewa, krzewy, pnącza). Projekt zakłada jednorodny charakter, dbałość o detale architektoniczne i zachowanie industrialnego wyglądu.

Decyzja Sejmiku Województwa Mazowieckiego o dofinansowaniu inwestycji pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej zmierzającej do wyboru Wykonawcy.

Wróć na stronę główną

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.