Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

O rewitalizacji w Krasnej Lipie

W październiku 2019 roku odbyła się czterodniowa wizyta studyjna do Krasnej Lipy w ramach projektu „Modelowej Rewitalizacji Miast”. Żyrardów i czeskie miasteczko łączy wspólna historia, a także współczesne wyzwania dotyczące zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno-gospodarczym miast. Tematem przewodnim wizyty była rewitalizacja zarówno w aspekcie infrastrukturalnym jak i (...)

Wspólnie zmieniamy ulicę Lniarską

Remont ulicy Lniarskiej przyczyni się do wykreowania istotnej przestrzeni publicznej w Żyrardowie, w której zostaną zastosowane rozwiązania wpływające na poprawę jakości życia w mieście. Zakładany podział tej przestrzeni na różne strefy, które będą się ze sobą przenikały, pozwoli to na swobodne korzystanie z niej zarówno mieszkańcom, przedsiębiorcom, jak i turystom. (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Jak pozyskać środki na rozwój firm i organizacji pozarządowych?

Z myślą o żyrardowskich przedsiębiorcach i organizacjach pozarządowych Urząd Miasta Żyrardowa organizuje spotkania, podczas których zaprezentowane zostaną zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przedsiębiorcy mają szanse pozyskać środki na wsparcie rozwoju działalności gospodarczej czy poprawę warunków technicznych obiektu, natomiast organizacje pozarządowe na rozwój organizacji i działania podejmowane zgodnie ze statutem. Spotkania (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.