Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza nabór uzupełniający do Zespołu ds. Rewitalizacji

Trwa nabór uzupełniający do Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Żyrardowa, w związku z tym zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w rewitalizacji naszego miasta oraz mieć wpływ na podejmowane działania oraz kierunki zmian w obszarze objętym Programem Rewitalizacji. Zachęcamy do składania swoich kandydatur przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji z obszaru rewitalizacji reprezentujący grupę: (...)

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza nabór do Zespołu ds. Rewitalizacji

Trwa nabór do Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Żyrardowa, w związku z tym zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w rewitalizacji naszego miasta oraz mieć wpływ na podejmowane działania oraz kierunki zmian w obszarze objętym Programem Rewitalizacji. Zachęcamy do składania swoich kandydatur wszystkich mieszkańców Miasta Żyrardowa oraz przedstawicieli z obszaru rewitalizacji (...)

Rewitalizacja

Szkolenie dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych inwestorów, organizacji pozarządowych

W związku z realizacją projektu pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu z zakresu rewitalizacji, które odbędzie się 29 marca br. w Resursie przy ul. 1go Maja 45. Temat rewitalizacji stanowi obecnie jedno z (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.