Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Rewitalizujemy Żyrardów

Członkowie Komitetu Rewitalizacji w Żyrardowie wybrani!

Miło nam poinformować, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji na pierwszą kadencję, tj. do końca 2025 r., wyłoniono łącznie 18-stu przedstawicieli różnych środowisk, w tym mieszkańców, organizacji pozarządowych czy właścicieli nieruchomości. Komitet będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz będzie pełnił funkcję (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Komitet rewitalizacji – nabór uzupełniający

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek oraz kandydatów do żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji w ramach naboru uzupełniającego w następujących kategoriach: 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa (w szczególności rzemieślników); co najwyżej 2 przedstawicieli zgłaszanych za pomocą „Zgłoszenia” przez właściwe podmioty organów władzy publicznej oraz podmioty (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji

Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na działania skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Maksymalna kwota dotacji, jaką można uzyskać wynosi 10.000 zł. Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.