Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Kompendium wiedzy o finansowaniu rewitalizacji

W ramach projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych Urząd Miasta Żyrardowa wydał publikację pn. Praktyczny poradnik dla interesariuszy procesu rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Planowanie, finansowanie i realizacja przedsięwzięć. Wydawnictwo zawiera m.in. informacje o źródłach finansowania dot. remontów budynków i zagospodarowania podwórek, opis procesu inwestycyjnego krok po kroku oraz przykłady dobrych praktyk. (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Miasto Żyrardów w ramach projektu Modelowej Rewitalizacji Miast organizuje cykliczne spotkania, eventy i spacery po zabytkowym centrum miasta. Wszystkie te działania mają na celu zaangażowanie mieszkańców z obszaru objętego programem rewitalizacji w proces zachodzących i planowanych tu zmian. W najbliższy poniedziałek 16 grudnia, o godz. 17.30, odbędzie się spotkanie, podczas (...)

Śladami żyrardowskich Żydów

Jesteście ciekawi jakie ślady pozostawili Żydzi w Żyrardowie? Jakie mieli zwyczaje? Zapraszamy na spacer z przewodnikiem pt. "Śladami żyrardowskich Żydów"! Spotykamy się w sobotę, 16 listopada o 13:00 przed Dekadą (ul. 1 Maja 40). Do zobaczenia!

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.