Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Bądź aktywny, włącz się i zmieniaj! Zostań członkiem Komitetu Rewitalizacji!

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek oraz kandydatów do żyrardowskiego Komitetu Rewitalizacji. Nabór będzie trwał od 23 sierpnia do 15 września 2021 roku. Jego celem jest wyłonienie przedstawicieli różnych środowisk na pierwszą kadencję Komitetu Rewitalizacji (tj. do 2025 r.). Komitet będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy oraz (...)

Zapraszamy na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Od 12 marca 2021 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, które potrwają do 11 kwietnia 2021 r. Konsultacje i rozmowy z Państwem pozwolą na zmodyfikowanie tego dokumentu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami interesariuszy. Komitet Rewitalizacji ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Gminny Program Rewitalizacji uchwalony

W dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Miasta Żyrardowa jednogłośnie przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2030. To zwieńczenie prawie pięcioletniego okresu prac nad przygotowywaniem się miasta wraz z interesariuszami do procesu rewitalizacji prowadzonego zgodnie z obowiązującą Ustawą o rewitalizacji. Wyznaczony w 2018 r. obszar rewitalizacji zajmuje 168,31 (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.