Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Rewitalizacja

Zaproszenie na spotkanie dla mieszkańców

Urząd Miasta Żyrardowa oraz Pracownia 3E zapraszają wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorców, na spotkanie w dniu 25. października br. (środa) w godz. 17.30 – 20.30 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 (w świetlicy) przy ul. Narutowicza 35 w Żyrardowie. Spotkanie będzie elementem trwających obecnie prac nad Programem (...)

Rewitalizacja

Badanie opinii mieszkańców na zlecenie Urzędu Miasta Żyrardowa

W dniach od 2 do 20 października br. jest realizowane badanie opinii wśród mieszkańców miasta Żyrardowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek Urzędu Miasta Żyrardowa. Badanie prowadzone jest w formie ankietowej przez firmę Pracownia 3E i dotyczy włączania mieszkańców w działania podejmowane przez Urząd Miasta Żyrardowa. Kluczowe kwestie poruszane w (...)

Wybrano Zespół ds. rewitalizacji

W dniu 31 lipca Prezydent Miasta Żyrardowa powołał siedemnastoosobowy Zespół ds. rewitalizacji reprezentowany m.in. przez mieszkańców miasta, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, grup wyznaniowych, organizacji pozarządowych i instytucji lokalnych oraz pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa. Wybrani w drodze rekrutacji członkowie będą stanowili forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.