Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Rewitalizujemy Żyrardów

Zapraszamy na debatę

Zapraszamy do udziału w debacie w formie zdalnej, 7 grudnia br., w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2030 (GPR). Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem platformy ZOOM w godz. 15.00 - 17.00. Tematy debaty Potencjały obszaru rewitalizacji - Edyta Masierek; Wizja obszaru rewitalizacji zbudowana na dziedzictwie (...)

Rewitalizujemy Żyrardów

Spotkanie informacyjne w formie zdalnej dot. SSR

Od 20 listopada 2020 r. trwają konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które zakończą się 22 grudnia 2020 r. Będzie to okazja do zapoznania się z instrumentem pomocnym we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych i zasadami skorzystania z niego. Powołanie Specjalnej Strefy Rewitalizacji umożliwi uruchomienie (...)

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne Gminnego Programu Rewitalizacji

Już w najbliższy poniedziałek, 30 listopada, zapraszamy na spotkanie informacyjne dla interesariuszy w formie zdalnej w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2030 (GPR). Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem platformy ZOOM w godz. 17.00 - 19.00. Tematem spotkania będzie omówienie głównych założeń projektu GPR oraz dyskusja (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.