Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Aktualności

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Rewitalizacji”

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Rewitalizacji”. Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę witkac.pl do dnia 15 czerwca 2022 r. Środki w ramach konkursu przeznaczone są na aktywizację i animację lokalną mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Specyfikacja i cele zadania powinny dotyczyć rozwoju (...)

O rewitalizacji ze studentami

We wtorek, 22 marca br., gościliśmy w Żyrardowie studentów Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi procesu rewitalizacji naszego miasta. To już kolejna wizyta studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilku lat, co roku nasze miasto odwiedzają studenci w ramach ćwiczeń terenowych. Spotkanie obejmowało: prezentację multimedialną, dyskusję oraz spacer po Żyrardowie. (...)

Wizyta delegacji z Końskich w Żyrardowie

W ubiegłym tygodniu w Żyrardowie gościła delegacja samorządowców z miasta i gminy Końskie z województwa świętokrzyskiego oraz przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wizyta odbywała się w ramach pilotażowego Programu wsparcia pn. „Wzorcowa rewitalizacja”. Celem Programu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji, uwzględniających dziedzictwo kulturowe, jako istotny (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.