Przejdź do treści

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Baza wiedzy

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Żyrardowa.

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
(22 października 2021 r.)

Protokół I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 22 października 2021 r. (PDF, 1.2 MB)

Komitet Rewitalizacji

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
(6 listopada 2021 r.)

Protokół II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 6 listopada 2022 r. (PDF, 1.38 MB)

III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
(6 kwietnia 2022 r.)

Protokół III posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 6 kwietnia 2022 r. (PDF, 939 KB)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.