Rewitalizacja
Miasta Żyrardowa

motorem przemian społeczno-gospodarczych

Rewitalizujemy Żyrardów

Baza wiedzy

Aktualności

Rewitalizujemy Żyrardów

Rewitalizujemy Żyrardów i aktywizujemy mieszkańców!

Rewitalizacja to nie tylko odnawianie zabytkowych obszarów miasta, to również zwrócenie uwagi mieszkańców na otoczenie w jakim żyją. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach zaplanowanych na lipiec br. 12 lipca godz. 14.00-18.00: Mobilny punkt konsultacyjny, teren między ul. Ossowskiego, a ul. Kościelną, godz. 17.00-18.00: Spacer badawczy, start: teren między ul. Ossowskiego, (...)

Wspólna dyskusja nad przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi

W Resursie we wtorek, 25 czerwca 2019 r., odbyło się spotkanie, celem przedstawienia zdiagnozowanych wyzwań i potrzeb na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Drugim powodem organizacji wydarzenia było zapoznanie się z kartą projektu i procedurą zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Urzędu Miasta Żyrardowa, jednostek miejskich, Starostwa, organizacji pozarządowych, grup (...)

Zbieramy Wasze pomysły na projekty rewitalizacyjne

W Żyrardowie trwa nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym, od początku czerwca organizowane są liczne wydarzenia, aby mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, czy rozmowy o tym jakie problemy należy rozwiązać na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Przypominamy, że swoje pomysły można zgłaszać do 4 sierpnia (...)

Strona internetowa została zrealizowana
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.